บริการของเรา

null

ให้คำปรึกษา

เราให้บริการ : ให้คำปรึกษาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

null

จัดหา

เราให้บริการ : จัดหา ที่ดินเปล่า บ้าน หอพัก คอนโดมีเนียม โรงแรม ตามความต้องการของลูกค้า

null

ประมาณการ

เราให้บริการ : ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อความคุ้มทุน

null

ยื่นธนาคาร

เราให้บริการ : ยื่นธนาคารหลังขอสินเชื่อทุกธนาคาร

null

นิติกรรมสัญญา

เราให้บริการ : ให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญา การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

null

เช่าซื้อ

เราให้บริการ : ด้านการเช้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท